Proksen sp. z o.o.

INWESTYCJE


OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROKSEN

Fachowe doradztwo gospodarcze

Więcej

USŁUGI

Oferujemy usługi konsultingowe

Więcej

SEKTORY

Energetyka, Ekologia, Środowisko naturalne

Więcej

REFERENCJE

Lista naszych Klientów z referencjami

Więcej

Aktualności

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale wojewódzkie (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16).
Czytaj

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich[1] (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17).
Czytaj

Konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2
Czytaj

więcej Aktualności

Energetyka

Drożejąca ropa i coraz większe wymagania środowiskowe wymuszają szereg inwestycji w energetyce związane z energią odnawialna (OZE) oraz z oszczędzaniem energii. W tym sektorze problemy środowiskowe nabierają szczególnego znaczenia.

Doświadczenie PROKSEN w sektorze energetycznym związane jest m.in. z:

 • energetyką wiatrową - przygotowanie budowy farm wiatrowych,
 • oil & gas – projekty systemów pozyskiwania gazu z odpadów komunalnych i substratów roślinnych i zwierzęcych,
 • spalanie odpadów dla celów energetycznych – współpraca z firmami szwedzkimi i duńskimi.

Wyzwaniem dla nas jest sektor energetyczny i ochrony środowiska, gdzie wykonaliśmy szereg prac związanych z realizacją zadań w zakresie –within the scope of wykorzystania źródeł odnawialnych - OZE, jak i ochrony środowiska: spalarnie, biogazownie, elektrownie wiatrowe i wodne, sieci wodociągów i kanalizacji, oczyszczanie ścieków i zagospodarowanie odpadów. W opracowaniach uwzględniamy najnowsze wymagania norm krajowych i UE (w tym m.in.: ustawa Prawo energetyczne, ustawa Prawo ochrony środowiska), w tym m.in. ocenę projektu (obiektu) w oparciu o Ustawą o efektywności energetycznej jako implementacji zadań określonych w Dyrektywie 2006/32/WE (ESD).

Nasza oferta:

 • Doradztwo formalno-prawne i analiza uwarunkowań środowiskowych,
 • Usługi związane z pozyskiwaniem gruntów pod badania koncesyjne: poszukiwawcze i eksploatacyjne (permitting),
 • Analizy techniczne i ekonomiczne istniejących złóż odpadów i substratu (produkcja biogazu),
 • Pozyskiwanie partnerów inwestycyjnych lub branżowych,
 • Organizacja otoczenia inżynierskiego, formalnego i kadrowego do realizacji projektów w Polsce,
 • Audyty energetyczne i efektywności energetycznej,
 • Procedury pozyskania świadectwa pochodzenia (certyfikaty zielone, czerwone, białe i żółte),
 • Projekty inteligentnych procesów energetycznych – komplementarność źródeł energii, plany i strategie rozwoju,
 • Nowe technologie oszczędzania energii i OZE – współpraca z producentami urządzeń i biurami projektów w Polsce i zagranicą. wdrażanie projektów inwestycyjnych)