Proksen sp. z o.o.

INWESTYCJE


OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROKSEN

Fachowe doradztwo gospodarcze

Więcej

USŁUGI

Oferujemy usługi konsultingowe

Więcej

SEKTORY

Energetyka, Ekologia, Środowisko naturalne

Więcej

REFERENCJE

Lista naszych Klientów z referencjami

Więcej

Aktualności

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale wojewódzkie (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16).
Czytaj

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich[1] (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17).
Czytaj

Konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2
Czytaj

więcej Aktualności

Inżynier Kontraktu i Nadzór Inwestorski

Pełnimy funcję Inżyniera Kontraktu w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC na wielu inwestycjach, m.in:

  • Budowa konalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo" -  Gmina Białe Błota
  • Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Kujawskim" oraz "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Aleksandrów Kuj." - PGKiW Aleksandrów Kujawski
  • „Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku” - Gmina Świecie

Z powodzeniem zakończyliśmy m.in poniższe inwestycje:

  • Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice" - Gmina       Chojnice
  • „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” - MPO Toruń
  • Budowa przepompowni ścieków, grawitacyjnych kanałów sanitarnych, przewodów tłocznych dla rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej w Bydgoszczy" MWiK Bydgoszcz
  • Budowa hali sportowo-widowiskowej w Koronowie” - Gmina Koronowo
  • Budowa Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki – hala sportowa" - Dobrzyń nad Wisłą
  • „Utworzenie inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku   Przemysłowym Cierznie- I Etap ” - Gmina Debrzno