Proksen sp. z o.o.

INWESTYCJE


OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROKSEN

Fachowe doradztwo gospodarcze

Więcej

USŁUGI

Oferujemy usługi konsultingowe

Więcej

SEKTORY

Energetyka, Ekologia, Środowisko naturalne

Więcej

REFERENCJE

Lista naszych Klientów z referencjami

Więcej

Aktualności

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale wojewódzkie (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16).
Czytaj

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich[1] (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17).
Czytaj

Konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2
Czytaj

więcej Aktualności

OBSŁUGA JRP

Nasza oferta w zakresie JRP obejmuje m.in.:

  • diagnozę stanu realizacji projektu w tym: ocena zgodność z harmonogramem i umową dofinansowania, analizę głównych zagrożeń występujących na obecnym etapie realizacji,
  • przeprowadzenie prawidłowej procedury zamówień, tj. rozeznania rynku, zapytania ofertowego,  porównania ofert zgodnie z wytycznymi UM (przekazanie wzoru prawidłowych dokumentów),
  • weryfikacja prawidłowości postępowań przetargowych,
  • przegląd umów z wykonawcami/dostawcami w szczególności pod kątem rozliczeń  oraz ewentualnych  niezgodności z wymaganiami IW
  • przygotowanie wniosków o płatność: pośrednich i końcowych,
  • przygotowanie pism dotyczących zmian, próśb o aneksy, odstępstwa, przesunięcia kosztów itp.
  • kontrola faktur i innych dok. przedłożonych do rozliczenia, kompletowanie dokumentów płatniczych (faktur  i umów), sporządzanie opisu dokumentów księgowych,
  • ustalanie harmonogramu płatności,
  • przygotowanie konsultacji i zapytań do instytucji finansujących,

Firma PROKSEN wykonuje czynności w imieniu Klienta, takie jak przygotowanie pism, prowadzenie korespondencji, zbieranie informacji, udzielanie odpowiedzi w sprawach rozliczenia wniosków o płatność, tworzenie harmonogramów i opisów dokumentów księgowych.