Proksen sp. z o.o.

INWESTYCJE


OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROKSEN

Fachowe doradztwo gospodarcze

Więcej

USŁUGI

Oferujemy usługi konsultingowe

Więcej

SEKTORY

Energetyka, Ekologia, Środowisko naturalne

Więcej

REFERENCJE

Lista naszych Klientów z referencjami

Więcej

Aktualności

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale wojewódzkie (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16).
Czytaj

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich[1] (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17).
Czytaj

Konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2
Czytaj

więcej Aktualności

Postępowania przetargowe

 

Należycie przygotowana dokumentacja przetargowa jest kluczem do prawidłowej realizacji późniejszej Inwestycji. Zawarcie umowy na podstawie „wadliwej” dokumentacji może stać się przyczyną wystąpienia nieprawidłowości i w konsekwencji nałożenia korekt finansowych.

Proponujemy skorzystanie z doświadczenia i wiedzy naszej firmy, która na co dzień zajmuje się przedmiotową tematyką. Dysponujemy profesjonalnym zespołem prawników, ekonomistów oraz inżynierów, co umożliwia nam przeprowadzanie postępowań przetargowych z różnych dziedzin.

Zakres proponowanej przez nas usługi  obejmuje m.in. następujące aspekty:

 • Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 • Opiniowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem zgodności z ustawą  prawo zamówień   publicznych oraz minimalizacji ryzyka opóźnień i problemów w dalszej  realizacji inwestycji
 • Sporządzenie ogłoszenia o zamówieniu
 • Udział w pracach komisji przetargowej;
 • Udzielanie wyjaśnień na zapytania uczestników postępowania przetargowego
 • Ocena ofert złożonych w postępowaniu przetargowym przez Wykonawców
 • Sporządzenie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia;
 • Udzielanie stałych konsultacji prawnych związanych z obsługą zamówienia publicznego
 • Pomoc w przypadku kontroli postępowania przetargowego.  
 • Ocena dokumentów przetargowych sporządzonych przez inne podmioty
 • Obsługa procesu odwoławczego wraz z reprezentacją przed KIO

Głównym atutem naszych usług jest ich jakość i cena.  Zapewniamy najwyższy poziom fachowości, przy zachowaniu realnych cen, negocjowanych indywidualnie w zależności od wybranego pakietu usług.