Proksen sp. z o.o.

INWESTYCJE


OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROKSEN

Fachowe doradztwo gospodarcze

Więcej

USŁUGI

Oferujemy usługi konsultingowe

Więcej

SEKTORY

Energetyka, Ekologia, Środowisko naturalne

Więcej

REFERENCJE

Lista naszych Klientów z referencjami

Więcej

Aktualności

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale wojewódzkie (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16).
Czytaj

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich[1] (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17).
Czytaj

Konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2
Czytaj

więcej Aktualności

Historia

 

Działamy na polskim rynku od 1998 roku i od początku istnienia firmy jesteśmy silnie związani ze zmianami w polskiej gospodarce.

Lata 90-te stawiały przed nami wyzwania w zakresie efektywności, płynności finansowej i finansowania przedsięwzięć rozwojowych, stąd nasza oferta obejmowała wówczas usługi w zakresie doradztwa finansowego. Z czasem jednak zakres usług został poszerzony w kierunku wdrażania systemów zarządzania, systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa informacji, a także planowania inwestycyjnego.

Od 2000 roku uczestniczymy w procesie wdrażania programów pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej i Banku Światowego.

W latach 2000-2012 jako jedna z niewielu firm w regionie mogliśmy poszczycić się organizowaniem szkoleń związanych z funkcjonowaniem Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW), Phare i ISPA.

Począwszy od 2002 oferujemy pomoc w zakresie przygotowywania dokumentacji dla projektów ubiegających się o wsparcie ze środków UE. Przygotowaliśmy jedne z pierwszych w kraju projekty o dofinansowanie w ramach programów przedakcesyjnych SAPARD, PHARE, ACCESS oraz ustawy o finansowym wsparciu inwestycji (zmienionej następnie na działanie 2.2.1. w ramach SPO –WKP).

Po wejściu Polski do UE przygotowaliśmy wiele projektów w ramach NPR 2004-2006, aż do obecnie realizowanych programów pomocowych w ramach NSRO na lata 2007-2013.

Obecnie kontynuujemy działalność konsultingową w zakresie przygotowania dokumentów dla projektów inwestycyjnych, a także tworzenia strategii działania i wprowadzenia nowego produktu na rynek. Jednakże główne działania nakierowane są na kompleksowe przygotowanie projektu od pomysłu, poprzez przygotowanie dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń, aż po rozliczenie końcowe.