Proksen sp. z o.o.

INWESTYCJE


OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROKSEN

Fachowe doradztwo gospodarcze

Więcej

USŁUGI

Oferujemy usługi konsultingowe

Więcej

SEKTORY

Energetyka, Ekologia, Środowisko naturalne

Więcej

REFERENCJE

Lista naszych Klientów z referencjami

Więcej

Aktualności

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale wojewódzkie (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16).
Czytaj

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich[1] (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17).
Czytaj

Konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2
Czytaj

więcej Aktualności

Środowisko naturalne i ekologia

 

Nowe regulacje prawne wprowadziły wiele obowiązków związanych z ochroną środowiska naturalnego, które mają decydujący wpływ na końcowy efekt inwestycji. Pominięcie lub niewłaściwe potraktowanie aspektów środowiskowych może całkowicie zablokować nawet najlepsze projekty rozwojowe.

Pomagamy naszym klientom stworzyć taki biznes plan, aby ocena ryzyka związanego z niewłaściwym zlokalizowaniem inwestycji była jedną z pierwszych czynności wykonywanych przez inwestora.

Zajmujemy się również planowaniem i rozwojem gospodarczy gmin i regionów z uwzględnieniem czynników środowiskowych i ekologicznych, tworząc strategie rozwoju zrównoważonego z wykorzystaniem aspektów ekologicznych dla celów rekreacyjnych i zdrowego trybu życia.

Nasza oferta:

  • Analiza uwarunkowań inwestycyjnych, analiza popytu, studium lokalizacji, koncepcje projektowe,
  • Przyrodnicza analiza przed inwestycyjna (link do >wdrażanie projektów inwestycyjnych), kwalifikacja przedsięwzięć do OOS (screening), ustalenie zakresu OOS (scoping), prognoza oddziaływań (impact prediction), waloryzacja oddziaływań (impact evaluation), Konsultacje planów inwestycyjnych z właściwymi organami administracji samorządowej, organizacjami ekologicznymi i lokalną społecznością.
  • Ocena oddziaływania na środowisko (OOS)
  • Analizy przyrodniczo-środowiskowe;
  • Wnioski o wydanie: pozwoleń zintegrowanych, decyzji o warunkach zabudowy, ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia na budowę;
  • Opracowanie raportu Oddziaływania na Środowisko (OOS/EIS);
  • Uzyskanie decyzji środowiskowej.
  • Konsultacje i badania społeczne i działania promocyjne i informacyjne – uzyskanie przychylnego nastawienie do inwestycji,
  • Opracowanie planów gospodarki odpadami, wraz z systemami biologiczno- mechanicznego przetwarzania odpadów w tym: odzyskiwania biogazu, energii z odpadów (spalanie), projekty rekultywacji składowisk odpadów i terenów zdegradowanych;
  • Audyt energetyczny i efektywności energetycznej, racjonalizacja gospodarki energią – plany i strategie rozwoju.