Proksen sp. z o.o.

INWESTYCJE


OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROKSEN

Fachowe doradztwo gospodarcze

Więcej

USŁUGI

Oferujemy usługi konsultingowe

Więcej

SEKTORY

Energetyka, Ekologia, Środowisko naturalne

Więcej

REFERENCJE

Lista naszych Klientów z referencjami

Więcej

Aktualności

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale wojewódzkie (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16).
Czytaj

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich[1] (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17).
Czytaj

Konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2
Czytaj

więcej Aktualności

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16]

Termin składania wniosków:

od 2016-12-30 do 2017-06-30

Termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2017

Kto może składać wnioski:

- Podmiot wykonujący działalność leczniczą,

udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie

leczenia szpitalnego, dla którego organem założycielskim

jest samorząd województwa

(z wyłączeniem jednostek działających

w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego);

- Spółkę z większościowym udziałem jednostek

samorządu terytorialnego, realizującą przedsięwzięcia

medyczne na rzecz ww. podmiotu leczniczego.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

- Przeprowadzenia niezbędnych z punktu

widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji,

w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do

potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.

- Wyposażenia w sprzęt medyczny.

W ramach konkursu IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość

łączenia typów projektów, o których mowa w pkt 1 i 2.

Inwestycje i zakupy realizowane przez podmioty ubiegające się

o dofinansowanie dotyczą udzielania świadczeń zdrowotnych:

a) dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym,

układu kostno-stawowego i mięśniowego, układu oddechowego,

psychicznym, które stanowią istotną przyczynę

dezaktywizacji zawodowej;


b) ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób,

wynikające z przeprowadzonej diagnozy sytuacji

demograficzno-epidemiologicznej oraz zidentyfikowanych

ograniczeń w dostępie do świadczeń zdrowotnych, które

stanowią istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej;


c) w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii,

pediatrii oraz innych jednostek zajmujących się leczeniem dzieci.

Wszelkie działania realizowane w ramach projektu

nie mogą obejmować oddziałów psychiatrycznych.

Pula ogólna: 16 000 000,00 Euro

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie:

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=76

lub pod numerem telefonu 056 6626100