Proksen sp. z o.o.

INWESTYCJE


OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROKSEN

Fachowe doradztwo gospodarcze

Więcej

USŁUGI

Oferujemy usługi konsultingowe

Więcej

SEKTORY

Energetyka, Ekologia, Środowisko naturalne

Więcej

REFERENCJE

Lista naszych Klientów z referencjami

Więcej

Aktualności

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale wojewódzkie (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16).
Czytaj

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich[1] (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17).
Czytaj

Konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2
Czytaj

więcej Aktualności

Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną [konkurs nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16]

Termin składania wniosków:

od 2016-12-01 do 2017-04-28

Rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień 2017

Pula ogólna: 3 500 000,00 Euro

Kto może składać wniosek:

1)  jednostka samorządu terytorialnego,
2)  związek jednostek samorządu terytorialnego,
3)  stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
4)  samorządowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną,
5)  organizacja pozarządowa,
6)  kościół,
7)  związek wyznaniowy,
8)  osoba prawna kościoła,
9)  osoba prawna związku wyznaniowego.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

1. Przebudowy, remontu zdegradowanych budynków w celu

ich adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione

(możliwa interwencja poza części wspólne budynków).

2. Budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, adaptacji, remontu,

modernizacji oraz wyposażenia obiektów na potrzeby realizacji usług

świadczonych w środowisku lokalnym. Wsparcie może być kierowane w szczególności

na tworzenie i rozwój placówek wsparcia i opieki (dzienne domy pobytu, środowiskowe

domy samopomocy, kluby samopomocy), innych ośrodków świadczących usługi społeczne

lub usługi aktywnej integracji  (np. agencje usług społecznych).

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie:

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=69

lub pod numerem telefonu: 0566626100