Proksen sp. z o.o.

INWESTYCJE


OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROKSEN

Fachowe doradztwo gospodarcze

Więcej

USŁUGI

Oferujemy usługi konsultingowe

Więcej

SEKTORY

Energetyka, Ekologia, Środowisko naturalne

Więcej

REFERENCJE

Lista naszych Klientów z referencjami

Więcej

Aktualności

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale wojewódzkie (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16).
Czytaj

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich[1] (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17).
Czytaj

Konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2
Czytaj

więcej Aktualności

Konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2

Termin składania wniosków:

od 2017-04-13 do 2020-12-31

Pula ogólna: Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 9 500 000,00 zł, w tym 8 500 000,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 1 000 000,00 zł pochodzi z budżetu państwa.

Na co można dostać dofinansowanie:


Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów typu outplacement, obejmujących w szczególności:
1. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia,
2. Poradnictwo psychologiczne,
3. Pośrednictwo pracy,
4. Szkolenia, kursy,
5. Studia podyplomowe,
6. Staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
7. Subsydiowane zatrudnienie,
8. Dodatek relokacyjny,

Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz w postaci finansowej.

Minimalny wkład własny

Do realizacji projektu jest wymagane wniesienie wkładu własnego stanowiącego co najmniej 5,00% wydatków kw


Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł

Szczegóły na stronie http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=108 lub pod numerem telefonu 0566626100