Proksen sp. z o.o.

INWESTYCJE


OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROKSEN

Fachowe doradztwo gospodarcze

Więcej

USŁUGI

Oferujemy usługi konsultingowe

Więcej

SEKTORY

Energetyka, Ekologia, Środowisko naturalne

Więcej

REFERENCJE

Lista naszych Klientów z referencjami

Więcej

Aktualności

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale wojewódzkie (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16).
Czytaj

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich[1] (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17).
Czytaj

Konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2
Czytaj

więcej Aktualności

Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych [konkurs nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-068/16]

Termin składania wniosków:

od 2016-12-19 do 2017-04-28

Rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień 2017

Pula ogólna: 4 000 000,00 Euro

Kto może składać wnioski:

- jednostka samorządu terytorialnego,


- związek jednostek samorządu terytorialnego,


- stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,


- samorządowa jednostka organizacyjną.

 

Możliwa jest realizacja projektów partnerskich na

podstawie ustaw kompetencyjnych dla poszczególnych jednostek

samorządu terytorialnego

 

Na co można otrzymać dofinansowanie:

- Projekty polegające na budowie, przebudowie ścieżek rowerowych

(  Inwestycje w ścieżki rowerowe nie mogą obejmować prac

remontowych oraz bieżącego utrzymania infrastruktury)

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie :

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=70

lub u naszych specjalistów: 0566626100