Proksen sp. z o.o.

INWESTYCJE


OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROKSEN

Fachowe doradztwo gospodarcze

Więcej

USŁUGI

Oferujemy usługi konsultingowe

Więcej

SEKTORY

Energetyka, Ekologia, Środowisko naturalne

Więcej

REFERENCJE

Lista naszych Klientów z referencjami

Więcej

Aktualności

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale wojewódzkie (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16).
Czytaj

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich[1] (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17).
Czytaj

Konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2
Czytaj

więcej Aktualności

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17]

Termin:

od 2017-02-01 do 2023-12-29

Ogólna pula:

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach

przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego wynosi 13 572 762,00 Euro

(słownie: trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące

siedemset sześćdziesiąt dwa Euro),

tj. 60 125 978,38 zł (kurs Euro = 4,4299 z dnia 29 listopada 2016 r.).

 

Kto może składać wnioski:

 Jednostka samorządu terytorialnego (miasto prezydenckie),

zarządzająca drogami wojewódzkimi, tj. Gminę Miasto Bydgoszcz;

Gminę Miasto Toruń; Gminę Miasto Włocławek;

Gminę Miasto Grudziądz; Miasto Inowrocław.

 

Na co można uzyskać dofinansowanie:

Budowa, przebudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, węzłów,

skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwestycje w

bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu,

zjazdy, zatoki przystankowe, chodniki,

ciągi pieszo- rowerowe dostosowane do potrzeb

osób z niepełnosprawnościami, sygnalizacja świetlna,

sygnalizacja dźwiękowa bariery ochronne,

oświetlenie, kładki dla pieszych, przejścia podziemne

dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub windy,

inne elementy infrastrukturalne pozwalające

zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego)

na drogach wojewódzkich. Inwestycje w drogi wojewódzkie poza TEN-T,

wiążące regionalny układ transportowy, pozwalające na włączenie

do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T,.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=89

lub u naszych specjalistów.

056 6626100 sekretariat@proksen.pl